Rækker Mølle Skolens visioner 
 
 
 • Rækker Mølle Skolen skal være et sted, hvor elever og personale i tryghed bruger og 
  udvikler så mange sider af deres evner som muligt.
 • Rækker Mølle Skolen skal være fyldt med faglige og kreative udfordringer, hvor fantasien 
  og nysgerrigheden udvikles, og hvor spørgelyst og videbegær holdes i højsædet.
 • Rækker Mølle Skolen skal være et sted, hvor alle lærer at handle og tænke selvstændigt. 
  Et sted, hvor man lærer at samarbejde, og hvor man udvikler forståelse for andre, tolerance, 
  vilje til medansvar samt gensidig respekt.

 

Tryghed

Betingelsen for, at eleverne kan få en optimal skoletid er, at de i rolige og trygge rammer 
oplever et trygt og tillidsfuldt forhold til de mennesker, der omgiver dem, samt at såvel forældrene 
som medarbejderne føler tillid og tryghed i det fælles arbejde.

 Derfor vil vi på Rækker Mølle Skolen

 • sikre og videreudvikle et gensidigt tillidsfuldt og udbytterigt skole-hjem-samarbejde,
 • sikre, at legeområderne er trygge,
 • støtte elever/klasser med særlige behov,
 • sikre det pædagogiske og faglige indhold gennem et tæt kollegialt samarbejde og en 
  aktiv efteruddannelse.

 

Udfordringer
Betingelsen for, at eleverne kan begå sig i dagens - og ikke mindst fremtidens - dynamiske samfund er, 
at de gennem et kreativt og udfordrende skolemiljø bliver vænnet til, til stadighed at 
se nye muligheder og at have let til omstilling.
 
 

Derfor vil vi på Rækker Mølle Skolen

 

 

 

 

 

 

 • veksle meget mellem traditionelle fag-/timeopdelt undervisning og tematiserede forløb i kortere 
 • eller længere perioder - herunder et årligt fællesprojekt for hele skolen,
 • styrke de praktisk/musiske aktiviteter ved bl. a. at give fagene musik og billedkunst 
  mindst 2 timer om ugen i 3.-5. klasse,
 • vise eleverne, at der er en verden uden for skolen - bl.a. ved et større omfang af ekskursioner 
  samt ved at opbygge et net af venskabsforbindelser i ind- og udland.

  

 
Medansvar
Betingelsen for, at eleverne udvikler sig til selvstændige og tillidsskabende personer, der bliver taget 
alvorligt af omgivelserne er, at de udviser respekt, tolerance og vilje til medansvar over for    
både sig selv og andre.
 

Derfor vil vi på Rækker Mølle Skolen

 • lade elevforsamlingen få stadig større ansvar og indflydelse på skolens hverdag bl.a. ved at stå for 1-2 årlige "elevernes dage" mv.
 • stille store forventninger til elevernes ansvarsbevidsthed for egen og klassens undervisning,
 • forvente, at eleverne gør mod andre, som de ønsker, at andre gør mod dem,
 • forvente, at eleverne udviser respekt og ansvarlighed over for både skolen og det liv, der ved 
  fælles hjælp gerne skulle blomstre i skolen.

Vi har på skolen - både "i hverdag og fest" - et særdeles aktivt og udbytterigt samarbejde med 
hele forældrekredsen, ligesom vi i øvrigt på mange felter har et meget tæt og aktivt forhold til 
lokalområdet. På skolen er vi os meget bevidst om forpligtelsen på at være en engagerende og 
medlevende del af det nære landsbyfællesskab - gerne udfarende og dynamisk.

Hele arbejdet på skolen tager dog først og fremmest udgangspunkt i at varetage det enkelte 
barns tarv bedst muligt i alle forhold. Vi søger i gensidig tillid og respekt at skabe den bedst 
mulige "atmosfære" på skolen, hvor det i øvrigt er vores klare ønske at styrke de praktiske og 
musiske elementer i skolens hverdag og samtidig være på forkant med 
den informationsteknologiske udvikling - og ser absolut ingen modsætninger i disse ting!