Åbningstider:

Mandag til fredag fra kl. 6.30 til kl. 8.15

Mandag til torsdag fra kl. 14.10 til kl. 16.45

Fredag fra kl. 13.25 til kl. 15.45

 

I skoleferierne har vi åbent efter behov indenfor vores åbningstid, som i skoleferierne også omfatter skoletiden. Fra august 2014 samarbejder vi med Lærkereden samt institutionerne i Faster og Borris i udvalgte uger.

 

Smuthullet har lukket på udvalgte dage i forbindelse med højtider, bla. d. 24. – og 31. december.

 

Når dit barn går eller bliver hentet, er det vigtigt for os, at barnet siger farvel til en voksen,

så vi ved, at barnet har forladt Smuthullet.

 

 

Ind- og udmeldelse:

Ind- og udmeldelse skal ske via den digitale pladsanvisning – www.rksk.dk/digitalpladsanvisning

Skolefritidsordninger

Fuldtidsplads ........................................................................... 1.301 kr.

Morgenplads ........................................................................... 416 kr.

Ovenstående takster er gældende fra 1. januar 2019. Forældrebetalingen bliver opkrævet over 11 rater, juli måned er betalingsfri.

Der ydes søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud og skolefritidsordninger (dog ikke SFO-klubber), samt til børn hvis forældre modtager tilskud til privat børnepasning.

Ændring af pladstype kan ske ved henvendelse til institutionen. "Op i tid" kan ske fra dag til dag, "ned i tid" med to måenders varsel til den 1. eller den 16. i en måned.

 

Børn der skal sendes- eller holder fri:

Vi kan tilbyde at sende jeres barn hjem, til bus eller til fritidsaktiviteter. Vi kan lave faste skriftlige aftaler herom eller i kan give os besked fra dag til dag, via seddel, på sfo-intra (inden kl. 12.00), via telefon (99742704)eller på SMS (24635072).

Da vi har pligt til fremmødekontrol, bedes i ALTID give besked, hvis jeres barn holder fri fra Smuthullet.

 

 

Medbringelse af egne ting:

Børnene må gerne medbringe eget legetøj, spil eller lign., men det er barnet selv, der har ansvaret for dette.

 

Mobiltelefoner vil vi gerne undgå, at børnene medbringer. Dette er dels for at give børnene frihed til at lege og fordybe sig, og dels har det givet en del forvirring, når børnene laver legeaftaler uden aftale med os voksne.

 

 

Garderobe:

Alle børn i Smuthullet har deres egen garderobe. Her vil vi gerne, hvis jeres barn har en taske med skiftetøj. Skiftetøjet må gerne blive i Smuthullet i weekender, men skal tages med hjem i ferier. Det er dog en god ide, at tjekke op på skiftetøjet jævnligt.