Hvis I ønsker at se om Rækker Mølle Skolen kunne danne rammen om netop jeres barns skoledag,

er I altid velkommen til at kontakte skolens kontor for yderligere oplysninger eller en rundvisning.